Něco z historie naší vesničky

    Do 27.prosince roku 1929, kdy se začala vést na Zdobínu kronika kterou psali místní občané, jsou zde pouze nepatrné zmínky o Zdobínu, po kterých ovšem budeme pátrat jak jen to půjde a z kroniky pro Vás vybereme nejdůležitější a nejzajímavější zápisy a poznámky, které budeme průběžně doplňovat.

  

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1267

  1.zápis- 27.prosince 1929 – p. František Lánský nar. 1.května 1867 v Lukavci u Hořic byl 1. zapisovatel “Pamětní knihy” o naší obci.

 Jméno obce Zdobín pravděpodobně pochází od dubu, kterých ještě minulé století (19.) bylo zde hojnost. Poslední dub poražen r. 1890 stál na hranicích lesa miletínského.

 Děti ze zdejší obce chodily začátkem min.stol. do školy v Třebihošti později na Trotinu, kde r. 1872 byla vystavěna řádná škola.

 V roce 1832 v květnu vyhořely dvě největší usedlosti. Mimo dobytka a drůbeže zde uhořely 16 ti a 18 ti leté dcery Doležalovi. I jejich otec se při pokusu o jejich záchranu tak popálil že následkem toho za několik neděl zemřel. Roku 1886 vyhořela naplněná stodola, roku 1892 vyhořely 3 usedlosti a v březnu 1899 shořela do základu usedlost č. 8, týž rok uhodil blesk do stavení č. 15 a nezapálil ho, ale zabil majitele tohoto domku Františka Kafku.

 Ještě za roboty byla obec samostatnou a měla svého rychtáře, kterým byl Josef Jakl. Po roce 1848 byly osady Trotina, Zábřez a Zdobín spojenu v jednu politickou obec. V roce 1896 bylo v zdejší obci zřízeno představenstvo nad obecním majetkem, 1. místním starostou byl Antonín Jakl. V roce 1899 byl za radního spojených obcí zvolen František Lánský a na tomto úřadě vytrval až do roku 1920, kdy byla zdejší obec prohlášena za samostatnou a prvním starostou v již samostatné obci byl zvolen až do roku 1924 opět František Lánský.

V roce 1924 byl zvolen za starostu Josef Křeček.

  V roce 1885 byla hlavní výživa zdejších obyvatel domácí tkalcovství kdy se v téměř v každém stavení tkalcovalo někde až na 4 stavy. Kolem roku 1900 vyměňovány hlučné tkalcovské stavy za tiché stoly perlařské a v roce 1929 pracovaly již pouze 2 tkalci v celé obci. Prvý kdo u nás perle foukal byl Josef Kynčl usazený v Zdobíně r. 1862. jako 12 ti letý hoch odešel do Vídně, kde vstoupil do učení na perlářství k Čechovi Ježkovi, rodáku Miletínskému.

 Roku 1905 byl založen hasičský sbor a roku 1906 bylo postaveno hasičské skladiště.

 Do války v roce 1914 odešlo 48 mužů. Po válce se nám vrátili jako ruští legionáři bratři František a Václav Kafkovi a Václav Šimek. Nevrátili se ti, kteří padli neb následkem válečných útrap zemřeli nebo jsou dosud nezvěstní následující: Jaroslav Jakl, Jan Šimek, František a Josef Noskovi, Boh. Ryba, František Mikeš, František Sixta, Antonín Lánský, Alois a František Jáklovi.

 Roku 1920 byl postaven obecní domek pro chudé.

 

  Když se měla roku 1919 stavět silnice, obávali jsme se, ačkoliv jsme silnici která by byla naše spojení se světem, velikého nákladuk který naše obec nesnese. Po dostavení silnice zbyly naší obci dluhy ve výši 130 000 Kč dluhů, které následkem neplacení úroků dosáhly výše 191 632 Kč.

Pro srovnání: na rok 1933 byl shodek 29 603 Kč

                                          Příjmy     6 435 Kč

                                          Zbývá   23 168 Kč

                Z toho dluhu ročně     12 917Kč

 Silnice nakonec byla postavena v letech 1921-1923 nákladem 420 379,29 Kč

 První hostinec byl ve zdejší obci zřízen roku 1820.

  Druhý kolem roku 1870

 V roce 1910 bylo zde 313 obyvatel, v roce 1920 už 226 obyvatel a v roce 1930 jen 222 obyvatel.

 V roce 1930 začal upadávat perlařský průmysl tak, že v roce 1931 se jíž vůbec nepracovalo a zdá se že zanikne úplně. Škoda je nenahraditelná, protože za tyto výrobky sem z ciziny přišly miliony Kč a obživilo se několik tisíc rodin v okolí. Jako náhrada za perlařský průmysl byla v okrese Hořickém a Královédvorském zavedena výroba dutých skleněných ozdob na vánoční stromky.

 Dne 29.května 1932 při volbě zvolen Za starostu: Václav Kafka   sklář

                                                   Za náměstka: Josef Křeček rolník                                          

                                                  Za pokladníka: Josef Rejl      obchodník

 V červenci 1931 byla obec poškozena krupobitím. Škody způsobeny na obilí a okopaninách 60-80% stát uhradil škodu 10%.

 Velké sucho na podzim a silné mrazy v zimě roku 1933 málo sněhu a další sucho na jaře 1934 způsobylo katastrofální nedostatek vody, několik studní vyschlo úplně a v ostatních se kryla spotřeba vody stěží pro majitele.

 Dne 10. dubna 1938 se v obci konala slavnost sázení lípy na “Drahách” na paměť 20ti letého trvání republiky. Lípa byla nazvána lípa Svobody.

 Dne 24. září  byly zavedeny lístky na chleba, cukr, mouku, maso a tuky, kávu a umělé náhražky kávy.

                            12.12. 1939 kronikář František Lánský odevzdává ze zdravotních důvodů kroniku starostovi…

 Roku 1946 se začala stavět barevna na poli koupeném od Jana Tučka, která byla dostavena roku 1948 nákladem asi 2 000 000 Kč a téhož roku byla dokončena elektrizace obce.

 V roce 1949 byl v barevně umístěn první obecní telefon.

 1957 bylo v naší obci založeno družstvo zemědělské. V tomto roce se také plánuje výstavba haly pro chov slepic a různé drůbeže.

 Rok 1966 – Hospodářské družstvo Výtězný únor má nového předsedu Karla Janečka rolníka z Trotiny. Na pastvinách se pasou krávy, na polích se stále pracuje a u kravína se stále buduje.

 V roce 1967 byla na Zdobíně postavena čekárna a výstavbou vodovodu byla přivedena voda z Řečice a při stavbě byla povinnost vykopat 10m na každou domácnost, vodovod vedl až k čp.10 Oldřich Mikeš.

 Během roků 1969-1970 se provedla dostavba nové slepičí haly v ceně 1 200 000 Kč.

 Roku 1970 se dělalo veřejné výbojkové osvětlení, které všichni občané radostně vítali. V tomto roce byla též krutá zima.

 Statistika počtu obyvatel: 1910……….313

                                     1920……….226

                                     1930……….220

                                     1970……….146 

    Poslední kronikář pan Václav Kuk zemřel 8. května 1974 od této doby nejsou žádné záznamy až do roku 1992 !!!

 Rok 1990 začíná volbami do obecního zastupitelstva a za starostu byl zvolen pan Jaroslav Nosek 56 let (kronikář obce) a za místostarostu pan Josef Zorád 57 let.

 V květnu roku 1992 se prováděla oprava jedné stěny požární nádrže, opravovala se fasáda na čekárně na autobus, zasklení oken, natření střechy...nátěr střechy a okapů na hasičárně.

 Rok 1992 začal opravou další stěny požární nádrže a schodů. Zhotovení nových branek na hřišti. Dochází k uzavření teletníku Zemědělského družstva a tím i navrácení pozemků všem majitelům a i obecních.

 1993 se začátkem května začalo betonovat půl dna požární nádrže.

 1994 začal opět mírnou zimou, v květnu se začala betonovat druhá polovina dna nádrže. Léto bylo velmi suché, teploty přesahovaly 35°C. 22. července vyváželo zemědělské družstvo mrvu k ‘‘Palouku‘‘, odkud z nezjištěných příčin vzniknul požár lánu pšenice a šířil se velkou rychlostí směrem ke Zdobínu. Za 15 min byl oheň už u hlavní silnice, do stran se šířil pomaleji, takže se cisternám z Poličan, Dvora Králové a Hořic a odvoráváním pole pluhem podařilo oheň rychle zlikvidovat.

 V roce 1995 3. června se na hřišti u koupaliště uskutečnil 2. ročník turnaje v minifotbale, který vyhrálo mužstvo Dvora Králové. 4. června byl turnaj v odbíjené a do finále se dostali dvě mužstva ze Zdobína, zvítězilo mužstvo doleního Zdobína složené z chalupářů posílené Mirkem Noskem z hořeního Zdobína. Počet obyvatel k 1.1.1996   103.

 1996: 18. února 19.00 v zatáčce pod Zdobínem havaroval autobus Pec-Praha. Řidič předjížděl svého kolegu a najel do zatáčky asi 80km rychlostí a na zasněženém povrchu dostal smyk, prorazil svodidla a převrátil se na bok. Nehoda se obešla bez smrtelného zranění, škoda na autobusu byla 6mil Kč.