Pro stánkaře

 

 

 Zásady pro přihlášení na akci

Jarmark lidových řemesel Zdobín 2019

 

Termín konání : sobota dne 18.května 2019 od 09.00 do 18.00 hodin

 

Čas příjezdu : v den konání jarmarku v době od 06.00 do 08.30 hodin

 

Poplatky : Prodávající platí za prodejní místo určené pořadatelem a to ve výši 30 Kč za

každý bm a to přímo na místě při pochůzce pořadatelů.

V případě napojení na elektřinu příplatek. Jarmarečník, který bude předvádět

své řemeslo, tak nehradí žádný poplatek.

 

Další informace : - každý z účastníků je povinen se řídit příkazy pořadatelů

pořadatel má právo vykázat účastníka, který se nebude řídit jeho pokyny

pokud nebude prodávané zboží v souladu s lidovými řemesly(překupníci apod.) bude jarmarečník vykázán

 

případné další informace budou poskytnuty u hlavního pořadatele starosty obce Zdobín p.Zívra na tel.:606263021 nebo p.Noska na tel.724468740.

 

Kontaktujte nás