Předávání obecních symbolů - 29.6.2011

www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=401&zk=5&dz=20110629&idm=10804

Výběr znaku a vlajky obce Zdobín

Jelikož bylo rozhodnuto o výstavbě obecní zvoničky, na kterou obec Zdobín obdržela dotaci od Lázeňského mikroregionu ve výši 70%, požádalo zastupitelstvo Zdobína o vytvoření návrhů znaku obce, který bude umístěn na zvon. Heraldik Miroslav J.V. Pavlů vytvořil podle historických informací o obci osm návrhů znaku obce včetně vlajek.

O výběru znaku a vlajky rozhodovalo obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 11.2.2011. Před tímto hlasováním proběhla v obci Zdobín anketa, ve které mohli občané vybrat znak, který se jim podle jejich názoru nejvíce líbí. Této ankety se nakonec zúčastnilo 65 lidí!

Těsným rozdílem dvou hlasů zvítězil návrh č.7 (24 hlasů), který symbolizuje bývalé majitele Zdobína a přípomíná historický vznik názvu obce od dubů, které zde rostly, i symboliku výroby vánočních ozdob. Zelená barva ve znaku symbolizuje lesnatý charakter okolní krajiny.

Na druhém místě v anketě skončil návrh č.8 (22 hlasů) - stejný znak v modré variantě.

Zastupitelstvo se při svém hlasování přiklonilo k názoru občanů a zvolilo jako znak obce variantu č.7. K tomuto znaku přísluší návrh vlajky č.7 se znakem zelené barvy.

SCHVÁLENÍ PARLAMENTEM: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71016

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce