Počet obyvatel a domů

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869

 

Poznámky
Počet obyvatel
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
Počet domů
1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 a 2001 - celkový počet domů
 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

odkaz na stránky ČSÚ: scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/o_scitani#utm_source=AdWords&utm_medium=CPC&utm_content=Scitani_lidu&utm_campaign=SLDB

 

Sčítání v roce 2011 bude třetím v historii, kdy bude na Zdobíně více obyvatel než při předchozím sčítání.

Anketa

Jaký bude výsledek sčítání obyvatel Zdobína v roce 2011?

101-103 (16)
53%

104-106 (10)
33%

107 a více (4)
13%

Celkový počet hlasů: 30