Proběhlé akce 2014

 • 17.1. Hasičská výroční schůze
 • 25.1. Myslivecký ples
 • 8.2. Dětský maškarní karneval
 • 14.2. Slivoviciáda
 • 15.2. Hasičský ples
 • 15.3. Maškarní ples
 • 19.4. Pomlázková zábava
 • 1.5. Prvomájový průvod
 • 1.5. Koncert Vendetta rock
 • 17.5. Jarmark
 • 7.6. Volejbalový turnaj
 • 28.6. Setkání červených triček
 • 12.7. Obecní prase
 • 16.8. Fotbal Svobodní x Ženatí
 • 23.8. Červená trička na pivních slavnostech pod Zvičinou
 • 20.9. Posvícenská zábava
 • 18.10. Drakiáda
 • 15.11. Setkání červených triček
 • 21.11. Vepřové hody
 • 20.12. Putování za stromečkem