VODOVOD

20.10.2008 18:22

07.10.2008 10:44

  Dne 7.10.2008  byla zahájena výstavba nového obecního vodovodu, který vede ze " zaháje ", kde byl nalezen nový nezávadný vrt, až k " lípě ". Budeme se snažit podávat vám čerstvé informace a novinky ze stavby a samozřejmě i fotky, které najdete převážně v galerii.
Projekt se nazývá: Opatření zásobování pitnou vodou
Termíny stavby:    Zahájení - 31.07.2008
                         Dokončení - max. do 30.06.2009
Stavba bude zhotovena firmou: OBIS, spol. s.r.o.
                                            Přibyslavská 200  
                                           509 01 Nová Paka
Cena za dílo: 5 486 047,- Kč včetně DPH