Hasičský výbor

20.03.2015 20:00
Zápis z jednání výboru SDH Zdobín dne 20.3.2015
 
Přítomni .:   
Jednatel     Ing.   L. Kulhánek
Starosta:     O. Mikeš
Místostarostka:  Š. Kulhánková
Velitel:         M.Mikeš
Pokladník:   R. Hrušová , J. Hruš
Skladník:     S.Voňka
 
Program jednání 
 
1. Byla projednána otázka potřeby nákupu nových vycházkových uniforem, v počtu 5 kusů. 
Starosta  prověří možnost nákupu, dále prověří cenu unifrmy .
Po zjištění těchto skutečností bude projednán jmenovitý seznam členů, kterým bude uniforma zapůjčena. 
Po sumarizaci všech podkladů bude sepsána písemná žádost o příspěvek na nákup těchto uniforem adresovaná obecnímu úřadu ve Zdobíně.  
 
2. Hudební aparatura
 
Výborová schůze  projednala a navrhla stanovení pravidel provozování hudební aparatury. 
Obsluhou aparatury je pověřen p. M. Mikeš
 
A)  Aparatura bude zapůjčena bezplatně  na akce pořádané Sborem hasičů , Obecním úřadem  a případně ostatními zájmovými skupinami v obci - Volejbalisté , Červená trička  a  na nekomerční akce. 
    Aparatura  bude zapůjčena bezplatně s obsluhou p. M, Mikeš v případě  osobní žádosti  člena sboru hasičů, za účelem zajištění například oslavy  životního jubilea. 
 
B) Aparatura bude zapůjčena za úplatu 100 Kč. za jednu produkci, zápůjčku ve všech ostatních případech.
 
Aparatura bude skladována v prostoru Obecního úřadu,  zajistí  p. M. Mikeš.
 
3. Hasičský ples 2015
 
S vyúčtováním plesu seznámila výbor  Š. Kulhánková, po seznámení si pokladní doklady a vydělanou hotovost převzala pí. R. Hrůšová pokladník .
Stav vyúčtování 
Bylo prodáno  106 vstupenek
Celkový příjem  plesu byl   22.720  Kč.
Náklady na organizaci plesu  11.091  Kč
 
Celkový výnos z plesu        11.629 Kč.
 
Závěrem lze konstatovat , že ples byl velmi zdařilou akcí, výbor sboru  toto cestou upřimně děkuje všem, kteří se účastnili
přípravy a organizace plesu.   
 
4. Technický den, čištění koupaliště.  
 
Na den 12.4.2015  plánujeme vyčištění koupaliště  na horním  Zdobíně.
Na tuto akci zveme všechny občany, kteří jsou ochotní přiložit při čištění nádrže ruku k dílu. 
V rámci čištění nádrže plánujeme provést kontrolu výbavy sboru , provedeme kontrolu funkčnosti hasičské techniky  , odzkoušíme těsnost skladovaných hadic. 
Při následné inventuře v hasičárně vyřadíme nefunkční materiál , provedeme aktualizaci inveturního seaznamu.
Velitele sboru pověřujeme náborem v řadách mladších členů , kteří jsou ochotni vytvořit hasičské družstvo.
V rámci  tohoto technického dne uložíme do hasičárny i drobnou techniku , která je nyní mimo tento prostor.
 
Jedná se o majetek sboru   - Motorová pila 
- motorový křovinořez 
- kalové čerpadlo.    2. ks.
Následné použítí , případně zápůjčení jmenovaného materiálu bude řešit p. S. Voňka  skladník sboru. 
 
 
5. Sběr železného šrotu 
 
Na termín 25.4. 2015  sobota  plánujeme provední každoročního tradičního sběru kovového odpadu , šrotu.
Předem děkujeme všem občanům za kovový šrot  , který pro náš sbor přpravíte k odvozu.    
 
6. Pálení Čarodějnic. 
 
Na  čarodějnice 30.4. 2015 plánujeme pálení tradičního ohně , (v prostoru bývalé vodárny ), za koupalištěm , na obecním pozemku . 
Podrobnosti k akci ještě upřesníme . 
 
7. Obecní jarmark 
 
Stejně jako každoročně se zapojíme  do příprav a organizace  Obecního jarmarku, který se letos koná 16.5. 2015
 
8. Volejbalový turnaj 
 
Dne 6.6. 2015 pořádáme letošní volejbalový turnaj. 
 
9. Aktualita   
Velitelka okrsku pí Raticová pozvala náš sbor k okrskové vstupní hasičské prověrce , soutěži , která se koná dne 17.4. 2015
ve Velkém Vřešťově. V tento termín bychom již měli znát členy sportovního družstva , kteří by se měli cvičení zúčastnit alespoň jako pozorovatelé, aby se seznámili s letošními propozicemi pro soutěže hasičů.  
 
 
Zapsal  Ing.  L. Kulhánek